elke dag in het zicht van uw klant!

By

Thuiskopieheffing 2018

De nieuwe tarieven voor thuiskopieheffing zijn vastgesteld voor de periode 2018 tot en met 2020. Daaraan zijn wearables en usb-sticks toegevoegd.

Dat heeft de overheid eerder deze week bekendgemaakt. De tarieven zijn bepaald door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT). De heffing is een compensatie voor het maken van een kopie van een film of album voor privégebruik.

Aan de lijst van apparaten waarover thuiskopieheffing wordt gerekend, zijn usb-sticks en wearables met opslagmogelijkheid toegevoegd. Voor usb-sticks geldt een heffing van 60 eurocent per stuk, voor wearables is dat een bedrag van 1,20 euro per stuk.

Volgens de SOTN blijkt uit het onderzoek ‘Privékopiëren editie 2017’ van Kantar Public dat er “een substantieel aantal thuiskopieplichtige werken wordt opgeslagen op usb-sticks”. Op wearables zou voornamelijk muziek worden gezet.

Mini PC/Compute Stick: Indien de voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit minstens 4 GB bedraagt, is het voorwerp  vergoedingsplichtig. Dit is vastgesteld in de Evaluatiecommissie (de commissie waar betalingsplichtige bedrijven en Thuiskopie werken aan de praktische uitvoering van de Thuiskopieregeling) van de SONT om duidelijkheid te scheppen in deze categorie. Wij willen opmerken dat het merendeel van dit type voorwerpen minder dan 4GB aan opslagcapaciteit bevat en dus kan worden uitgesloten van een thuiskopievergoeding.